skip to Main Content
070 - 750 83 60 info@codexlegal.nl

mr Thierry J. Burgemeestre | Notaris Den Haag

Werkervaring

  • Van Lanschot Bankiers (senior legal accountmanager Trust)
  • BarentsKrans N.V. advocaten notarissen te ‘s-Gravenhage
  • Roelen notarissen te Prinsenbeek
  • TeeksenKarstens notarissen te Leiden
  • Van Buttingha Wichers notarissen te ‘s-Gravenhage
  • Partner van Codex Legal notarissen

 

Specialisatie(s)

ondernemingsrecht: advisering bij en verzorging van herstructureringen, participaties (venture capital, private equity), grensoverschrijdende fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidatie van vennootschappen, emissies voor nationale en internationale ondernemingen en (non-)profit instellingen en (semi-)overheidsinstellingen

vastgoed: aan- en verkooptransacties van particulier en commercieel vastgoed, vastgoedfinancieringen, hypotheken en andere zekerheden;

personen- en familierecht: huwelijkse voorwaarden, testamenten, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen

 

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid retina Repair Foundation
  • Docent SDU/Licent Academy (opleiding ondernemingsrecht voor Trust officers)
Back To Top