skip to Main Content
070 - 750 83 60 info@codexlegal.nl

mr Halbert T. Huitema

Kandidaat-Notaris Den Haag

Werkervaring

  • TMF Group (Account Officer Legal)
  • BarentsKrans N.V. advocaten notarissen te ‘s-Gravenhage
  • Van Buttingha Wichers notarissen te ‘s-Gravenhage

Specialisatie

ondernemingsrecht: advisering bij en verzorging van herstructureringen, fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidatie van vennootschappen, emissies voor nationale en internationale ondernemingen en (non-)profit instellingen en (semi-)overheidsinstellingen

Halbert heeft in verband met zijn hier beschreven specialisatie gevolgd en afgerond de postdoctorale specialisatie opleiding; Grotius Academie Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Back To Top