skip to Main Content
070 - 750 83 60 info@codexlegal.nl

mr Fleur S.M. Nollen

Kandidaat-Notaris Den Haag

Werkervaring

  • BarentsKrans N.V. advocaten notarissen te ‘s-Gravenhage
  • Van Buttingha Wichers notarissen te ‘s-Gravenhage

 

Specialisatie

personen- en familierecht en erfrecht:

advisering omtrent testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen, estate planning: begeleiding van overhevelen vermogen naar de volgende generatie vanuit een notarieel-fiscale invalshoek, de afwikkeling van of begeleiding bij de afwikkeling van (complexe) nalatenschappen, aangiften erf- en schenkbelasting.

Fleur heeft in verband met haar hier beschreven specialisatie gevolgd en afgerond de beroepsopleiding Estate Planner alsmede de postdoctorale specialisatie opleiding: Grotius Academie Estate Planning

Back To Top